Tầm nhìn chiến lược

Trung tâm phát triển Y học cổ truyền Việt Thanh đang trong quá trình làm việc với Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Bộ Y tế để hoàn tất các thủ tục cuối cùng đưa sản phẩm  vào bệnh viện phục vụ quá trình hỗ trợ cải thiện ổn định  bênh nhân. 

Updating...