Giới thiệu

Trung Tâm phát triển Y học cổ truyền Việt Thanh là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có trụ sở tại số nhà 19 Phố Đầm Xanh, cuối Ngõ 158 - Đường Phan Đình Phùng - TP. Thái Nguyên. Trung tâm ra đời  do lương y Nguyễn Thị Việt Thanh – hậu duệ đời thứ 10 dòng họ danh y Nguyễn Quý - làm giám đốc. Trải qua hơn 30 năm nghiên cứu, tìm tòi và trải nghiệm, trung tâm đã cải thiện hỗ trợ thành công nhiều trường hợp hiểm nghèo như: tai biến; các bệnh về xương khớp, tim mạch... và đặc biệt là đạt hiệu quả cao trong hỗ trợ cải thiện bệnh tiểu đường với sản phẩm TIỂU ĐƯỜNG VIỆT THANH.

TRUNG TÂM PHÁT TRIN Y HC C TRUYN VIT THANH – H TR CẢI THIỆN ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG HUYẾT CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG BNG PHƯƠNG PHÁP Y HC C TRUYN

Trung Tâm phát trin y hc c truyn Vit Thanh trc thuc Liên hip các hi khoa hc và k thut Vit Nam có tr s ti s nhà 19 Ph Đm Xanh, cui Ngõ 158 - Đường Phan Đình Phùng - TP. Thái Nguyên. Trung tâm ra đi do lương y Nguyn Th Vit Thanh – hu du đi th 10 dòng h danh y Nguyn Quý - làm giám đc. Tri qua hơn 30 năm nghiên cu, tìm tòi và tri nghim, trung tâm đã cải thiện thành công nhiu ca bnh him nghèo như: làm tan máu t trên não do tai biến và tai nn; các bnh v xương khp, tim mch, hoi t phi ct b chi; vô sinh nam và đc bit là đt hiu qu cao trong cải thiện ổn định các bnh liên quan đến tiểu đường vi sn phm TIỂU ĐƯỜNG VIT THANH  ổn định đường huyết cho người tiểu đường đã được kim chng và lưu truyn qua nhiu thế h.

  Mi năm, trung tâm tiếp nhn và cải thiện  thành công cho hơn 10.000 trường hp bnh nhâgặp các vấn đề về tiểu đường t khp mi min ca Tổ quc. Tht đáng mng khi có ti 95% người bnh đã ổn định, không gp tái phát tr li. Trung Tâm đang không ngng cgng đ gia tăng hơn na t l người bnh cải thiện thành công khi ti vi trung tâm. Nim vui ca bnh nhân cũng chính là s thành công ca trung tâm chúng tôi.

ĐÔI ĐIU V LƯƠNG Y NGUYN TH VIT THANH GIÁM ĐC TRUNG TÂM

  Lương y Nguyn Th Vit  Thanh sinh năm 1956, quê gc  xã Mai Đình (Hip Hòa, Bc Giang), là cháu mười đi ca dòng h Nguyn Quý, Thái y triu lê Nguyn Thun. Hin ti, Lương y Nguyn Th Vit Thanh là giám đc ca Trung tâm phát trin Y hc C truyn Vit Thanh.

Năm 1990 khi còn là cô giáo dy toán, bà b mt tai nn dn đến chn thương ct sng. Tai nn khiến ch hơn 1 năm phi nm bđng trên giường, phi t b gic mơ đng trên bc ging. Nhìn đàn con nh cn có s chăm sóc ca người m, bà đã không chu đu hàng s phn. Bà đc cun sách v các Vị thảo dược quý mà b chng đ li trước khi ông qua đi, linh tính mách bo bà hãy làm theo để cải thiện gy xương trong sách dy. Bà nh người mua thảo dược và quyết tâm t cải thiện theo sách.Kết qu tht bt ng, 5 ngày sau bà đã có th ngi dy được. Vượt qua nhng  chuyện trong cuc sng gia đình, va lo cho con ăn hc.

Năm 2000, khi gn 50 tui, bà nhp hc ti Trường Đi hc Y Khoa Thái Nguyên, ngành chun hóa đông y Đa khoa. Sau đó bà nghiên cu cách ổn định đường huyết cho người  tiểu đường và cho ra đi  chuyên hạ đường huyết tiểu đường Vit Thanh.

Lương y cũng là người duy nht được chân truyn bí quyết các sản phẩm đc bit quý hiếm ca dòng h Nguyn Quý là các Thái y triu Lê t 300 năm nước. Ni tiếng nht là sản phẩm An cung dược liu, sau này được lương y Nguyn Quý Thanh nghiên cu, phát trin, hoàn thin, , phòng ngừa biến chứng tiểu đường, ổn định đường huyết. 

          Lương y đã 2 ln được ch tch nước Trương Tn Sang và phó ch tch nước Nguyn Th Doan tng quà lưu nim v nhng đóng góp ca Lương y cho xã hi vi các sản phẩm gia truyn.

Chng ch hành ngh s : 004301/TGN – CCHN – S Y tế Thái Nguyên cp ngày 21/08/2015

SẢN PHẨM GIA TRUYN CÓ CÔNG DNG ĐC BIT HIU QU VI CÁC BNH NHÂN MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ BIẾN CHỨNG TIỂU ĐƯỜNG 

 

NU QUÝ V ĐANG GP PHI CÁC TRIU CHNG BNH NHƯ TRÊN HÃY Đ LI S ĐIN THOI HOC LIÊN H TRC TIP Đ NHN ĐƯỢC S TƯ VN MIN PHÍ T ĐI NGHŨ CHUYỂN GIA CỦA TRUNG TÂM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐT: 0936 405 325

ĐC: S 19 Ph Đm Xanh, cui Ngõ 158 - Đường Phan Đình Phùng - TP. Thái Nguyên.