Quy Trình Chữa Lâm Sàng

Quy trình lâm sàng chẩn đoán và chữa bệnh đái tháo đường túyp 2 được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3798/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2017. Quy trình lâm sàng đã được công bố tại Hội thảo giới thiệu Hướng dẫn chuyên môn về đái tháo đường vào ngày 20/09/2017.

Quy trình chữa lâm sàng
Quy trình chữa lâm sàng

Quy trình lâm sàng chẩn đoán và chữa bệnh đái tháo đường túyp 2 được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3798/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2017. Quy trình lâm sàng đã được công bố tại Hội...

Tiểu đường Việt Thanh Tiểu đường Việt Thanh
4.5 out of 5 based on 301 ser ratings.