Nhóm Thuốc Kết Hợp

Hasanbest 500/2,5
Hasanbest 500/2,5

Janumet XR 50mg/500mg
Janumet XR 50mg/500mg

Tyrozet Forte 1.000/5 mg
Tyrozet Forte 1.000/5 mg

Galvus Met 50mg/850mg
Galvus Met 50mg/850mg

Galvus Met 50mg/1000mg
Galvus Met 50mg/1000mg

Galvus Met 50mg/500mg
Galvus Met 50mg/500mg

Đang tải thêm dữ liệu loading
Tiểu đường Việt Thanh Tiểu đường Việt Thanh
4.5 out of 5 based on 301 ser ratings.